Contact

Beeld H. Cecilia

Kunstenaar: Oda Swagemakers

Bij de inzegening van de school in september 1955 beloofde Leon Swagemakers (van Villa De Lange Akker), vader van zuster Oda, aan het schoolbestuur een caeciliabeeld als geschenk. Op zaterdag 29 juni 1957 vond vóór de school de plechtige overdracht en zegening plaats van dit kunstwerk in aanwezigheid van de schooljeugd.

Het witte borstbeeld is van de heilige maagd Caecilia, op het beeld geschreven als H. Cecilia. Het stelt de Romeinse maagd Caecilia voor die de marteldood stierf voor haar geloof. Met de vleugel van haar beschermheilige achter zich, rijst ze op uit de kokende stoom, geflankeerd door het zwaard van de beul en de martelaarspalm. Haar handen maken het gebaar, dat in de geheimtaal van de eerste christenen duidt op de Drieëenheid: vader-zoon-heilige geest. Drie vingers van haar rechterhand zijn samen getrokken en één vinger van haar linkerhand wijst erna.

Legende

De legende van de maagd Caecilia van Rome vertelt over deze telg uit het beroemde Romeinse geslacht der Caecilii. Ze leefde in de derde eeuw in Rome en werd al jong gedoopt. Ze werd tegen haar wil uitgehuwelijkt aan de heidense jongeman Valerianus. Zij probeerde haar verloofde tot het christendom te bekeren en zich te laten dopen. Het was de Romeinen echter verboden om christen te worden en tot God te bidden. Ze werd hiervoor gearresteerd, gemarteld en gefolterd. De beulen probeerden haar eerst met kokend water te doden. Toen dat niet lukte werd ze met het zwaard onthoofd. Al snel na haar gewelddadige dood werd ze door de eerste christenen als martelares vereerd.

Dit beeld is gemaakt door zuster Oda Swagemakers. Ze was een veelzijdig en begaafd kunstenares en maakte beelden in hout en steen. Voor ons dorp maakte ze naast dit beeld ook een modern hardstenen Mariabeeld met Jezuskind voor de herdenkingskapel in de Oude Toren.

Meer informatie

Kerkstraat 6D, 5056 AC Berkel-Enschot

Register

You don't have permission to register