Contact

Binnen-Buiten

Kunstenaar: Tineke Schuurmans

Naar aanleiding van een atelierbezoek werd Tineke Schuurmans gevraagd een kunsttoepassing te ontwikkelen voor de bekijkruimte van de radiologen die uitmondde in een ontwerp voor de hele afdeling Radiologie van het TweeSteden Ziekenhuis.

Kunst kan in belangrijke mate een bijdrage leveren aan de beleving. Het kan verschillende ervaringen teweeg brengen: aanzetten tot nadenken, bewonderen, rust of onrust, meditatie, maar ook confrontatie. Kunst kan een brug kan slaan naar een innerlijke wereld, aandacht schenken aan het geestelijke, het bezielde. Juist in een ziekenhuis, waar het lichaam centraal staat, is het van groot belang ook aan deze menselijke ervaring ruimte te bieden. De afdeling Radiologie is, qua ruimte, een op zichzelf staand geheel binnen het ziekenhuis.

In december 2007 is in het TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg de natuur binnengehaald met een serie foto’s, een glaswand en een boomstam. Het betreft een rondgang met een thematische samenhang, die van alle kanten benaderd kan worden. Op een associatieve manier worden natuur en menselijk lichaam met elkaar in relatie gebracht. De afdeling is voor publiek toegankelijk.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door:
– GE Healthcare, Diagnostic Imaging, ‘s-Hertogenbosch
– Provincie Noord-Brabant
– Gemeente Tilburg (KORT)
– Krijnen Bouw B.V.
– Sebregts Installatietechniek bv
– WorkShpere
– TweeSteden Ziekenhuis
– Maatschap Radiologie TSZ

Meer informatie

Doctor Deelenlaan 5, 5042 AD Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register