Contact

Dansende Schildpadden

Kunstenaar: Niko de Wit
Dansende Schildpadden

Met zijn Dansende Schildpadden verbeeldt Niko de Wit de metamorfose die de huidige Muzentuin in de loop der tijd onderging. Waar ooit het besloten kloostercomplex van de zusters van Visitatie lag, is nu een zestal kunstopleidingen gevestigd. Daarmee maakten stilte, contemplatie en beslotenheid plaats voor een levendige, open ontmoetingsplaats voor studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten én de burgers van de stad.

Het contrast tussen verleden en heden

In zijn beeld brengt Niko de Wit dit contrast tussen verleden en heden tot uitdrukking. Op het piramidevormige ‘dak’ dat de kubusvormige drager van het beeld afsluit, balanceren twee op asymmetrische wijze gespiegelde schildpadden. Met hun enorme omvang en getordeerde halzen tarten de schijnbaar zwierende dieren niet alleen de wetten der zwaartekracht. Ook manifesteren zij zich, door hun gebogen vormen en suggestieve dynamiek als de uitbundige en absurdistische pendant van de strakke drager.

Letterlijk is verbeeld hoe de geschiedenis – het klooster met haar besloten tuin, waar de zusters zich indertijd terugtrokken voor contemplatie – het heden draagt. De in de vlakken van de kubus geplaatste gotische bogen verwijzen hiernaar. De dansende schildpadden vormen daarentegen een metafoor voor de muzen die tegenwoordig de plek bevolken. Het contemplatieve tegenover het actieve leven.

Deze tegenstelling ligt echter ook in de dieren zelf besloten. De extravertheid van hun dans vormt de tegenhanger van de beslotenheid van het schild waarin ze zich terug kunnen trekken. En dat is nu precies waar het in het scheppingsproces om gaat, na overdenking in stilte en afzondering komen tot expressie in de creatieve handeling.

In de granieten plaat, op steenworp afstand, staat te lezen: Dansende schildpadden. Aangeboden door Fontys Hogescholen aan de Gemeente Tilburg, 12 juni 2007 Muzentuin, voorheen Kloostertuin van de Orde van O.L. Vrouw Visitatie 1885 – 1986.

Meer informatie

Bisschop Zwijsenstraat 5, 5038 VA Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register