Contact

Zusters van Staal

Kunstenaar: Judith Kuijpers
Zusters van Staal

“Het devies dat Johannes Zwijsen de Zusters van Liefde meegaf was “Liefde zonder eigenliefde”. Barmhartigheid volgens van Dale: ‘de hongerigen spijzen, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de gevangenen bezoeken, de zieken bezoeken en de doden begraven’ Mattheus 25:35/40

De aanleiding tot dit project was een verzoek van dhr. B.J. Van Spaendonck waarin hij pleitte voor een blijvend aandenken aan de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid oftewel Zusters van Liefde of Zusters van Tilburg.

De Zusters van Liefde hebben veel betekend voor inwoners van Tilburg. De congregatie ging van start in 1832 in een wevershuisje in parochie “Het Heike”. Op verzoek van pastoor Johannes Zwijsen begonnen zij met het geven van onderwijs aan arme kinderen en met het verzorgen van zieken en bejaarden. Met slechts drie vrouwen begonnen, breidde de congregatie zich met grote snelheid uit over de wereld tot bijna 4300 leden op het hoogtepunt in 1940. Na de Tweede Wereldoorlog was de samenleving in beweging en wel zozeer dat het aloude kloosterleven er steeds slechter bij aansloot. Halverwege de vijftiger jaren ontvouwde zich een vernieuwingsproces en op dit moment zijn de zusters zich er van bewust dat de congregatie zal uitsterven. Het moederhuis aan de Oude Dijk in Tilburg is het erfgoed van de Zusters en er zijn zorgen over de toekomst. De Zusters van Liefde is overigens niet de enige congregatie in Tilburg, maar ze hebben wel hun oorsprong in Tilburg.

KORT nam dit project op in het jaarprogramma 2006. Judith Kuijpers maakte kunstwerk dat bestaat uit vier onderdelen die samen zichtbaar maken wat deze zusters voor de stad betekend hebben.

Zusters in Staal

Tussen de Schouwburg en de Concertzaal, op de trap naar de Oude Dijk staat een beeld van drie Zusters in Staal waarin men foto’s kan bekijken. De drie Zusters staan symbool voor de eerste drie begijnen van waaruit de orde is ontstaan en ze symboliseren en tonen de drie pijlers van hun liefdewerken: onderwijs, zorg en missiewerk.

De 7 werken

De teksten van de zeven werken van barmhartigheid zijn op roestvrijstalen tegels met het logo van de Zusters van Liefde aangebracht. Deze tegels zijn als route geplaatst vanaf de Heuvelstraat, over de Oude Markt, langs de Heikese kerk tot aan de Schouwburgring.

Verlichting van de entree Oude Dijk

De bestaande glas-in-lood panelen die zich bevinden rond de hoofdentree van het klooster van aan de Oude Dijk is s’-avonds verlicht. De hoofdentree heeft een emotionele waarde omdat elke vrouw die zuster werd hier afscheid nam van haar ouders en haar wereldlijke leven.

Judith Kuijpers maakte, via bemiddeling van KORT, met het Stadsmuseum Tilburg een lespakket over de Zusters van Liefde in het kader van het “Jaar van het Religieus Erfgoed 2008”. Het pakket “Rent-a-Sister” wordt via CiST aan het onderwijs aangeboden.

Naast de gemeente Tilburg werd het project mede gefinancierd door Rabobank Tilburg e.o., J. de Leeuwstichting, Tivolifonds, WonenBreburg, St. Elisabethziekenhuis, Provincie Noord-Brabant.”

Meer informatie

Kloosterstraat, 5038 VP Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register