Contact

Gedenknaald Koning Willem II

Kunstenaar: Ton Buijnsters

In 1849 overleed koning Willem II in zijn woning te Tilburg, het zogenaamde ‘oude paleis’ (het huidige paleis-raadhuis was op dat moment nog in aanbouw). Dit sterfhuis raakte in de loop der jaren in verval, waarna de erfgenamen in 1872 besloten om het gebouw te slopen, en op de plaats daarvan een monument op te richten.

Op 17 maart 1874, 25 jaar na het overlijden van Willem II, werd een hardstenen gedenknaald onthuld, ontworpen door de Tilburgse architect H.J. van Tulder (1819-1903).

In 1968 moest de gedenknaald het veld ruimen wegens de aanleg van de ‘City-ring’. Net zoals het monument van Mgr. Zwijsen werd het gedemonteerd en opgeslagen in afwachting van een nieuwe opstelling. Na jaren van opslag bleek de gedenknaald in zo’n slechte toestand te verkeren dat de gemeente op financiële gronden afzag van restauratie. Vervolgens lanceerde de Juniorkamer Hart van Brabant het plan om dan maar een geheel nieuwe gedenknaald op te richten. Nieuw op één onderdeel na: het marmeren medaillon met de beeltenis van de vorst is nog afkomstig van het oude monument.

Bron: Kunst Onderweg, Paul van de Sande

Meer informatie

Stadhuisplein 215, 5038 TE Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register