Contact

Geschiedenis, Dat Schrijf Je Zelf

Kunstenaar: Q.S. Serafijn (Omission); Hans Snoek (Omission)
Geschiedenis, Dat Schrijf Je Zelf

Omission streeft er naar beelden in bestaande infrastructuren te implanteren zodat zij werkelijk in en aan de gemeenschap hechten. Het beeld moet als het ware vanuit de locatie en haar gebruikers ontstaan. Wat een gemeenschap tot een gemeenschap maakt is de gezamenlijke geschiedenis. Omission heeft deze nog jonge geschiedenis van winkelcentrum Heyhoef blootgelegd en zichtbaar gemaakt door middel van historisch en sociologisch onderzoek. Het onderzoek ‘Een verkenning van de Reeshof, leven in een wijk in wording’, werd uitgevoerd door socioloog Cora van Horssen en vormde de basis voor de kunsttoepassing.

‘Ik woon hier’ is de centrale gedachte in dit werk van Omission, ‘ideëel communicatie-instituut voor hedendaagse kunst’. Deze gedachte is uitgewerkt in het boek ‘ikwoonhierpuntnl’, waarin het onderzoek intergraal is opgenomen, de website www.ikwoonhier.nl die als forum voor de bewoners fungeert, en een blauw neonbeeld op de gevel van het wijkcentrum. Het neonbeeld toont eveneens het web adres, met dien verstande dat men door het wisselende aan- en uitgaan van de delen van de neon afwisselend leest: ‘ik woon hier’ ‘hier woon ik’ en ‘woon ik hier’.

Het boek kan gezien worden als een soort encyclopedie van het wonen in de breedste zin van het woord. De website komt tegemoet aan de behoefte aan een communicatiemiddel van de Reeshof, en de neonsculptuur die op het wijkcentrum geplaatst is verwijst zowel naar het boek als naar de website, maar is op zichzelf eveneens een blijvend intrigerend kunstwerk.

Bron: brochure Tilburgse Kunststichting kunst in opdracht nummer 23

Meer informatie

Kerkenbosplaats 1, 5043 RX Tilburg

Register

You don't have permission to register