Contact

‘In Principio Erat Verbum’

Kunstenaar: Frans Carlier
'In Principio Erat Verbum'

In den beginnen was het Woord’. Met dit citaat uit de bijbel, verwerkt in een kunstwerk, heeft de opdrachtgever de katholieke signatuur van de hogeschool letterlijk duurzaam verankerd. Tegelijkertijd wordt met de zinsnede verwezen naar het beroep van leraar, dat grotendeels berust op de overdracht van kennis door middel van woord. De Latijnse tekst is op even eenvoudige als doeltreffende wijze aanschouwelijk gemaakt, namelijk door de letters uit het basisvak te buigen, en het doorvallende licht de woorden te doen vormen.

Bron: Kunst Onderweg, Paul van de Sande

Meer informatie

Professor Goossenslaan 1, 5022 DM Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register