Contact

Katsbogten

Kunstenaar: Piet Haagh
Katsbogten

Geïnspireerd door de naam Katsbogten heeft Piet Haagh een beeld gemaakt voor het industrieterrein De Katsbogten. Hoewel de naam betrekking heeft op de katgronden, de oorspronkelijke watergronden op het terrein, ligt de associatie met de kat als dier ook voor de hand. Het kunstwerk bestaat uit vijf blauwe zuilen waar een katvorm tussendoor kronkelt. De kat is uitgevoerd in staal en bewerkt met een reflecterende verflaag die wordt aangelicht. De kat is herkenbaar door langs het beeld te rijden. Met de kunsttoepassing beoogt het bedrijventerrein identificatie met en herkenbaarheid van het bedrijventerrein.

Piet Haagh heeft gestudeerd aan de Kunstacademie in Tilburg. Na een docentschap koos hij voor het fulltime kunstenaarsbestaan. Het werk van Haagh is traditioneel. Hij maakt figuratieve bronzen beelden van voornamelijk paarden en mensfiguren. Ook restaureert hij beelden.

Meer informatie

De Katsbogten, 5032 Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register