Contact

Lichtkunstwerk Willem II Passage

Kunstenaar: Civic Architects

Voor een nieuwe verbinding tussen het centrum en de spoorzone in Tilburg ontwierp Civic Architects ism. Bright Urban Futures een sequentie van ruimten waar stad, verkeersknooppunt, spoorpassage en leegstaand industrieel erfgoed naadloos samenkomen.

In de omgeving aanwezige kwaliteiten vormen de basis voor het karakter van de ingreep. Een voetgangers- en fietserspassage in het verlengde van de Willem II-straat knoopt centrum en spoorzone opnieuw aan elkaar. Hiermee ontstaat een uitnodigende poort naar de vooralsnog verborgen stad ten noorden van de sporen.

Door toepassing van terugkerende ritmes uit de omgeving is de passage geen uitzondering maar een natuurlijk onderdeel van de stedelijke sequentie. Ook het gebruik van de baksteenschaal draagt bij aan de continuïteit van de route. Het materiaal is een alomtegenwoordig materiaal in Tilburg, in de spoorzone toegepast op industriële schaal en in de Willem II-straat te vinden in kleinschalige, klassieke composities van de bestaande gevels. De passage is dus “gewoon Tilburgs” in materialisering. Ook de veiligheidsbeleving is onderdeel van het concept, maar zonder de conventionele veiligheidsmiddelen zoals camera’s en LED-displays. In plaats daarvan accentueren lichtgevende stenen ‘s nachts de tactiliteit van de onderdoorgang. Dit genereert interactieve patronen die per steen aanstuurbaar zijn.

Technologie speelt geen hoofdrol maar is vanzelfsprekend onopvallend en doet wat het moet doen. Niet een tunnel van de toekomst, maar een tunnel voor de toekomst.Dit is belangrijk bij een ingreep die voor de komende decennia volstaat, zeker in een tijd waar hightech al bij conceptie achterhaald is. Vanuit deze gedachte is gezocht naar een oplossing waar interactiviteit naar de achtergrond verdwijnt, en zich samenvoegt met bekende elementen als steen, staal en groen en een even vanzelfsprekend onderdeel wordt van plekken als straat, passage en tuin.

Aan de noordzijde van de sporen staat de voormalige NS-werkplaats. Twee nieuwe doorgangen door bestaande gebouwen maken deze plek een toegankelijk en overzichtelijk onderdeel van de serie stedelijke ruimten. De nieuwe route heeft een aanzuigende werking en tijdelijk gebruik van deze ruimte voor festivals maakt het gebied klaar voor toekomstige veranderingen in de spoorzone.

Meer informatie

Willem II-passage, Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register