Contact

Missionaris van het H. Hart

Kunstenaar: Toon van Eijndhoven

Zandstenen reliëf voorstellende “een vertrekkende missionaris die het kruis opheft, om dat naar de missielanden vooruit te dragen. Als secondant zien we een knielende persoon, die de Tilburgsche bevolking voorstelt, deze blijft achter om den missionaris door zijn gebed en gaven te blijven steunen. De stralende zon stelt het morgenland voor, de toekomstige tehuizen van den missionaris. Boven de Tilburgsche bevolking staat de maan als teken van het avondland. Boven dit alles domineert de beeltenis van het H. Hart, in wiens naam de missionarissen naar de heidenen vertrekken” (beschrijving uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 3 juli 1933, de dag van onthulling).

Meer informatie

Bredaseweg 204, 5038 NK Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register