Contact

Monument Burgemeester van de Mortel

Kunstenaar: Albert Termote
Monument Burgemeester Van De Mortel

De ambtsperiode van burgemeester Van de Mortel viel nagenoeg samen met de Tweede Wereldoorlog: van 15 januari 1940 tot aan de bevrijding van de stad op 27 oktober 1944 (behoudens een korte onderbreking vanaf 12 juli 1944, toen hij door de Duitse gezaghebber in Nederland op staande voet werd ontslagen). Het beeld toont mr. J. van de Mortel als burgemeester, gekleed in het officiële ambtskostuum en omhangen met de ambtsketen. Het opschrift op de sokkel luidt: ‘J.C.A.M. v/d Mortel 19.7.1880-21.12.1947 – Tilburgse burgerij aan haar burgervader 1940-1945’. Het standbeeld werd opgericht uit dankbaarheid voor de wijze waarop hij de stad in de moeilijke jaren van oorlog en onderdrukking had begeleid en beschermd.

Meer informatie

Burgemeester van de Mortelplein, 5037 Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register