Contact

Monument Mgr. Joannes Zwijsen

Kunstenaar: Toon Dupuis
Monument Mgr. Joannes Zwijsen

Mgr. Zwijsen was de eerste aartsbisschop van Utrecht na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853. Daarvóór was hij onder meer pastoor van de parochie St. Dyonisius ’t Heike in Tilburg.

De huidige opstelling van het monument, met Mgr. Zwijsen zittend tegen ‘zijn’ parochiekerk, dateert van 1972. Van oorsprong stond het beeld tegen een monumentale wand van Travertijn, welke de afscheiding vormde tussen de Monumentenstraat en het voorterrein van het Paleis-Raadhuis. De aanleg van de zogeheten ‘City-ring’ maakte het noodzakelijk het monument te verwijderen.

In 1967 werd het gedemonteerd en opgeslagen in afwachting van een nieuwe opstelling. Herplaatsing van het monument in zijn geheel bleek echter niet mogelijk in de vernieuwde binnenstad. Uiteindelijk resteren alleen het eigenlijke standbeeld en de bronzen medaillons, afkomstig uit de achterwand.

Het zijn portretten van negentiende eeuwse katholieke voormannen, te weten (v.l.n.r.): J. Smits (1813-1871), oprichter van het katholieke dagblad De Tijd, en de politici Mr. J.B. van Son (1804-1876), Mr. J.L.A. Luyben (1786-1859) en Mr. J.A. Mutsaers (1805-1880). Twee van deze medaillons zijn gestolen, de twee resterende medaillons zijn voorlopig opgeslagen.

Meer informatie

Willemsplein, Tilburg, Netherlands

Register

You don't have permission to register