Contact

Monument Tegen Zinloos Geweld

Kunstenaar: Guido Geelen
Monument Tegen Zinloos Geweld

n het algemeen beleidsplan dat de gemeente Tilburg voor de periode 1999-2002 heeft vastgesteld was de oprichting van een monument tegen zinloos geweld opgenomen. Aanleiding vormden twee incidenten in het Tilburgse uitgaanscentrum waarbij in 1996 Floris Sebregts en een jaar later Justus Hertig om het leven kwamen.
De Tilburgse kunstenaar Guido Geelen werd gevraagd een ontwerp te maken.

Omdat de gevolgen van zinloos geweld diep ingrijpen in het leven van het slachtoffer en zijn omgeving koos Guido Geelen voor een voorwerp dat in het privéleven thuishoort en bedoeld is om kostbare zaken in op te bergen. Hij stelde voor een antieke kabinetskast in brons te gieten De deuren van de kast staan open waardoor het de aanblik van een altaar krijgt.
Het monument biedt de betrokkenen van slachtoffers tegen zinloos geweld de mogelijkheid hun persoonlijke herinneringen een plaats te geven in deze kast. De herinneringen kunnen voorwerpen zijn die varieren van foto’s, knuffels, teksten tot voetbalschoenen. Iedereen die daar behoefte aan heeft kan voor het monument bloemen leggen of kaarsen branden.
Scholen kunnen het monument bij toerbeurt adopteren. Hiervoor is een lesprogramma ontwikkeld.

Het monument is geplaatst in de tuin aan de zijflank van de Heikese kerk waar ook het beeld van Mgr. Zwijsen staat. De tuin is opnieuw ingericht en het beeld van Zwijsen is naar voren geplaatst zodat het beter tot zijn recht komt. Tenslotte is er andere verlichting gekomen die de glas-in-lood ramen van de kerk beter zichtbaar maken. In de omgeving van de Heikese kerk zijn meerdere monumenten aanwezig zoals de gedenknaald Koning Willem II en het monument Koninklijke Ned. Brigade Prinses Irene. Voor meer informatie hierover zie de kaart.

In 2005 is er een actiecomité o.l.v. burgemeester Vreeman opgericht om het financieringstekort voor de realisering van het monument op te lossen. De stichting Tilburg tegen zinloos geweld voerde een actie genaamd “200.000 harten, één gedachte” om geld bij elkaar te krijgen en de boodschap over te brengen dat het monument van en voor alle Tilburgers is. Het monument is op 5 mei 2006 onthuld.

Guido Geelen (Thorn, 1961, woont in Tilburg) voltooide eerder het Marietje Kessels project in de Elzenhof in Tilburg. De gedachte om dezelfde kunstenaar te nemen lag voor de hand omdat er een link ligt tussen het Monument tegen zinloos geweld en het Marietje Kessels project. Guido Geelen won verschillende prijzen en zijn werk is opgenomen in de collectie van De Pont. Hij maakt deel uit van de Tilburgse School.

Gebruik Monument tegen zinloos geweld
Het monument tegen zinloos geweld heeft de vorm van een bronzen kabinetskast waarin iedereen die daar behoefte aan heeft een aandenken kan plaatsen ter herinnering aan een slachtoffer of een daad van zinloos geweld in Tilburg.

Indien u een aandenken in de vorm van een voorwerp, foto of brief wilt plaatsen in het monument tegen zinloos geweld dan kunt u dagelijks wanneer het hekwerk geopend is (tussen zonsopgang en zonsondergang) een voorwerp in de bovenste lade van de kast plaatsen. Elke dag (behalve zondag) zullen de toezichthouders van de gemeente Tilburg rond 11.00 uur het voorwerp in de kast plaatsen. U kunt een voorwerp anoniem in de lade leggen maar u moet wel in een begeleidend schrijven aangeven of u het voorwerp zichtbaar geplaatst wil hebben of onzichtbaar in de “buik” van de kast. Indien u liever het voorwerp onder begeleiding in de kast wilt plaatsen dan kunt u een afspraak maken en hiervoor bellen met de Toezichthouderspost: telefoon: 013-5495401. Gelieve er rekening mee te houden dat de kast niet waterdicht is.

De aandenkens die gedoneerd worden om in de kast te plaatsen worden op eigen risico afgestaan en mogen niet in strijd zijn met artikel 1 van de grondwet:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
Het is toegestaan bloemen te plaatsen en kaarsen te branden.

Meer informatie

Willemsplein, 5038 XZ Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register