Contact

Project Westerpark

Kunstenaar: Huib Fens
Project Westerpark

Het object van Huib Fens is een voorbeeld van conceptuele kunst. De kern van het kunstwerk wordt daarbij niet gevormd door het materiële resultaat, maar door een tevoren bepaald artistiek concept. Als de kunstenaar dat concept eenmaal vastomlijnd in zijn hoofd heeft, is daarmee het creatieve proces in wezen voltooid. De materiële uitwerking daarvan is dan nog ‘slechts’ het zichtbaar maken voor anderen van het artistieke concept. In dit geval gaat het om een proces van transformatie, de verbeelding van de ruimtelijke overgang van een driehoek naar een cirkel, en andersom. Het resultaat is een object dat twee schijnbaar onverzoenbare geometrische figuren met elkaar in verbinding brengt. Een mooie kijk op het object biedt het aangrenzende, licht hellende wandelpad.

Meer informatie

Westerpark, 5042 Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register