Contact

Schrijvertje

Kunstenaar: Hein Koreman
Schrijvertje

Het betreft hier een replica van een beeldje dat Hein Koreman in 1974 maakte en door de gemeente Breda werd aangekocht.

Het stelt een kind voor, dat in gebogen houding op straat zit te schrijven. De plaatsing van het beeldje op een tamelijk hoge sokkel doet in dat verband enigszins afbreuk aan het ontwerp. Niettemin is daar – in overleg met de kunstenaar – welbewust voor gekozen om te voorkomen dat het in zichzelf gekeerde figuurtje letterlijk over het hoofd gezien zou worden. Het intieme karakter van het beeldje sluit overigens goed aan bij de rustieke sfeer die uitgaat van het kerkgebouw.

Meer informatie

Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register