Contact

Sint Odulphus

Kunstenaar: Albert Verschuuren
Sint Odulphus

De patroonheilige van de school, die leefde in de negende eeuw, werd geboren in Oirschot. Daar was hij een tijd lang pastoor. Later verrichte hij zendingswerk in Friesland en stichtte een kapittel in Stavoren. Odulphus wordt daarom vaak als kanunnik uitgebeeld, een traditie waaraan Verschuuren heeft vastgehouden. De kunstenaar was overigens een van de oud-leerlingen namens wie het beeld aan de school werd aangeboden.

Bron: Kunst Onderweg, Paul van de Sande

Meer informatie

Noordhoekring 99, 5038 GC Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register