Contact

St. Cosmas en St. Damianus

Kunstenaar: Hans Claesen

St. Cosmas en St. Damianus Cosmas en Damianus waren uit Arabië afkomstige tweelingbroers die leefden in de vierde eeuw. Zij waren Christen en beoefenden in Cilicië (gelegen in Klein-Azië) de geneeskunst zonder daarvoor een geldelijke vergoeding te verlangen. Daardoor wonnen zij vele van hun patiënten voor het Christendom. De twee broers gelden als de patroonheiligen van artsen en apothekers. Bijzonder is het gebruik van zandsteen: sedert het zogenaamde ‘Zandsteenbesluit’ van 1951 mag dit materiaal niet meer verwerkt worden vanwege de gevreesde steenhouwersziekte Silicose. Dat het hier toch gebruikt is, vindt zijn verklaring in het feit dat de zandstenen blokken al bij de bouw van het ziekenhuis in 1921 in de gevel waren aangebracht.

Meer informatie

Carré 40-77, 5017 JE Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register