Contact

Voorspoed

Kunstenaar: Luc van Hoek

In 2018 werd een beeld van kunstenaar Luc van Hoek (1910-1991) bevestigd tegen de buitenwand van de laagbouw van het Simongebouw. Het is een beeld dat dateert van 1967 en eerder een plaats had tegen de gevel van het gebouw van Van den Broek en Bakema aan de Ringbaan West waarin lang de Kamer van Koophandel was gevestigd. Het beeld kon daar na een renovatie niet terug geplaatst worden, waarna het Tilburg University is aangeboden.

Het werk is van gebakken chamotteklei, circa een meter hoog en stelt een vrouwelijke figuur voor die stedelijke ontwikkeling en voorspoed symboliseert, vooral door de haar flankerende textielstof en korenaren.

De kunstcommissie heeft dit beeld aanvaard, ook omdat de universiteit al over twee werken van Van Hoek beschikt. Een ervan (uit 1971) bevindt zich op de eerste verdieping van het Goossensgebouw, het andere (uit 1977) aan de wanden van collegezaal SZ (Simon Zaal) 31.

Dat is een zogenaamd baksteenreliëf, waar de natuur eveneens een belangrijk motief is. Ook hier korenschoven, maar ook beesten, karrewielen et cetera. Die motieven hangen nauw samen met de oude bestemming van het Simongebouw, dat lang Landbouwhuis werd genoemd omdat er een onderdeel van het Ministerie van Landbouw in was gevestigd. Dat verklaart tevens de titel van het beeld dat in de tuin bij het gebouw staat: ‘Natuur maakt vrij’. Het is van de hand van Niel Steenbergen en in 1966 in opdracht van het Ministerie vervaardigd.

Het muurreliëf van Luc van Hoek is een voorbeeld van de veelvuldige samenwerking met architect Jos Bedaux (1910-1989), die in 1965 het Simongebouw ontwierp (en ook het Cobbenhagengebouw – een rijksmonument -, het Koopmans- en het Goossensgebouw).
Het werk dat nu aan de wand is bevestigd past in een lange reeks van opdrachten die Van Hoek kreeg in de periode van naoorlogse wederopbouw.

Bij de inrichting van veel nieuwe instellingen op het terrein en als de zorg en het onderwijs was hij betrokken, ook maakte hij veel werken ten behoeve van kerken. Zijn oeuvre is zeer omvangrijk en omvat buiten beelden in chamotte of beton en muurreliëfs ook wandkleden, kazuifels, schilderijen, glas-in-loodramen, grafisch werk, tekeningen, illustraties en ook poëzie.

Meer informatie

Simon Building, 5037 AB Tilburg, Nederland

Register

You don't have permission to register