Contact

Monument Bosch en Duin

Kunstenaar: Riki Mijling

“De veertien verzetsstrijders die op 26 mei 1944 in de Loonense en Drunense duinen door Duitsers zijn gefusilleerd hebben een gedenkteken gekregen. De lichamen van de mannen zijn nooit gevonden ondanks verschillende pogingen en daarom is het altijd onduidelijk gebleven waar de mannen precies zijn vermoord. Het monument is onthuld op 26 mei 2005, 61 jaar later.

Het gedenkteken is ontworpen door Riki Mijling en bestaat uit een kader van Cortenstaal van vier bij twee meter. Op het staal zijn dichtregels aangebracht en tussen de regels zijn de voornamen van de veertien vermoorde verzetsmensen aangebracht. De afmeting vier bij twee is symbolisch omdat de Duitsers twee kuilen hadden gegraven van die afmeting waar de lichamen invielen. Binnen het kader is een grote zwerfkei geplaatst met een schaal waarop de datum is gezet. Het water dat wordt opgevangen weerspiegelt de lucht oftewel de hemel. Buiten het kader liggen vier kleinere zwerfstenen waarop de veertien namen staan. De lichamen zijn nooit gevonden en zwerven als het ware nog steeds door de duinen.

Het monument kwam tot stand op initiatief van de heer J. Schoenmakers. Nadat hij in contact kwam met mevrouw M. C. Kerstens-Van Spaendonck, de nicht van één van de gefusilleerden, zijn ze op zoek gegaan naar fondsen. Het monument is tot stand gekomen door bijdragen van o.a. Stg. Joannes Antonius van Spaendonck, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stg. Jacques de Leeuw, Stg. SFMO, de gemeente Tholen en enkele particuliere giften. De gemeente Tilburg heeft ondersteuning aangeboden door de transport- en plaatsingskosten van het monument voor haar rekening te nemen. Daarnaast wordt het onderhoud door de gemeente verzorgd.”

Meer informatie

Oude Bossche Baan 1, 5071 RP Udenhout, Nederland

Register

You don't have permission to register