Over CuPuDo

< Terug naar homepage

CuPuDo kijkt naar het potentieel van lokale gemeenschappen (wijken), gericht op meer geluk, welbevinden en op gezondheid van gebruikers van die plekken.

Gemeente Tilburg ondersteunt cultuur in het publieke domein om: 

 • de (culturele) kwaliteit van leven van bewoners te vergroten; 
 • ruimte en gezicht te geven aan creativiteit in Tilburg met inzet van de creatieve sector; 
 • het unieke, culturele karakter van Tilburg met authentieke beelden en cultuuruitingen te promoten; 
 • te bevorderen dat bezoekers Tilburg ervaren als een vitale en cultureel aantrekkelijke stad
 • de economische groei te versterken door toegenomen bestedingen van bezoekers en investeringen van ondernemers. 

Gemeente Tilburg hecht belang aan Cultuur in het Publieke Domein om: 

 • de identiteit van Tilburg uit te dragen, zowel in de ogen van inwoners als van bezoekers; 
 • plaatsen te duiden waarmee Tilburgers zijn verbonden; 
 • de levenskwaliteit en leefruimte van bewoners te vegroten; 
 • de kwaliteit van de stedelijke ruimte te verbeteren;
 • de dynamiek in de stad toegankelijk en beleefbaar te maken.

Tilburg heeft een rijke historie van Kunst in de Openbare Ruimte. In de jaren ’80 werd het fundament gelegd voor een toonaangevende collectie die met KORT (Kunstenplan Openbare Ruimte Tilburg 2002-2010) verder werd uitgebouwd. Het KORT-beleid stond in Nederland bekend als vooruitstrevend. Na stopzetting van het KORT-beleid is er in 2015 opnieuw behoefte aan beleid rondom kunst in de publieke ruimte. Tilburg kan niet zonder kunstprojecten in de openbare ruimte! De discussies leidden eind februari 2016 tot een proefproject voor Cultuur in het Publieke Domein, CuPuDo genoemd.

CuPuDo kreeg vorm op basis van een denkmodel waarin het maximaliseren van de samenhang tussen plaats (ruimtelijk), onderwerp (maatschappelijk) en betekenis (sociaal-economisch) centraal stond. Hoe sterker de verbinding van kunst in het publieke domein aan ruimtelijke, economische en sociale belangen, des te sterker de impact.

De Wethouder voor Cultuur in Tilburg is bestuurlijk opdrachtgever van CuPuDo. Deze gaf in haar opdracht mee:

 • sluit aan bij wat de stad wil;
 • laat de stad aan zet met oog voor kwaliteit;
 • vergroot de (be)leefbaarheid van Tilburg;
 • onderzoek de mogelijkheden van buurtcultuur;
 • onderzoek de mogelijkheden voor iconische kunstwerken;
 • stimuleer verrassende verbindingen;
 • ga voor de realisatie van kunstprojecten.

Daarmee is CuPuDo aan de slag!