Gerealiseerd

< Terug naar homepage

Zandpoort (gerealiseerd)

De Reeshof wordt aan de Noordzijde begrensd door het Wilhelminakanaal. Dit kanaal werd rond 1915 aangelegd ten behoeve van aanvoer van kolen en afvoer van producten uit de textielindustrie. Het verbindt Tilburg met de Maas, en daarmee met de Rotterdamse haven. Ten noorden van het kanaal is sinds 1916 bedrijventerrein Vossenberg verrezen, het grootste industrieterrein van Tilburg. Hier zijn grote spelers gevestigd als DB Schenker, Coolblue, Fuji en Tesla. Om deze en andere bedrijven beter bereikbaar te maken en een impuls te geven aan het bedrijventerrein en de logistieke sector in de stad is in 2013 een nieuwe ring van snelwegen rond Tilburg geopend. Daarnaast is ervoor gekozen het Wilhelminakanaal ter hoogte van de Reeshof te verbreden en te verdiepen en zo bevaarbaar te maken voor klasse IV-schepen (max. 1350 ton).

Vanaf de prille start van het project met het initiatief van Peter van Gils, heeft het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit centraal gestaan. De kanaalzone was met de kap van honderden bomen ernstig aangetast en dreigde er met de sloop van de historische sluis nog verder op achteruit te gaan. Een goedgebruikte groene zone verdween, uitzicht op industrie kwam ervoor in de plaats. Een kunstwerk zou een het gebied van broodnodige nieuwe aantrekkingskracht kunnen voorzien.

Alle projecten uit de categorie "gerealiseerd"