Voorgesteld

< Terug naar homepage

Memorial Lijnsheike 84 (voorgesteld)

Het idee: In 1970 ontwierp beeldend kunstenaar Jan Spit een landartproject in Tilburg Noord aan het Lijnsheike, dat toen nog vanaf het Wilhelminakanaal (ter hoogte van De Lind) naar het noorden liep. Hij gaf er de naam aan 'Memorial Lijnsheike 84'. De bedoeling was de teloorgang van het oude Tilburg te markeren door de contouren vast te leggen van de laatste boerderij (Lijnsheike 84) die daar werd gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouwwijk. Hij voerde het project uit met de hulp van vrijwilligers. 


Het landartmonument dat toen ontstond is nog steeds aanwezig: de vier linden die langs het Lijnsheike stonden aan de voorzijde van de boerderij en een deel van het talud in de vorm van de contouren van de boerderij. Maar het is nauwelijks meer zichtbaar voor wie het niet weet, en het talud is kleiner geworden en afgekalfd.

Enkele deelnemers van toen, met name Clemens Benning en ondergetekende, hebben het plan bedacht dit monument in ere te herstellen, en te voorzien van een plaquette o.i.d. waarop de historische betekenis wordt toegelicht. Momenteel bereidt de gemeente de herontwikkeling voor van het parkje waarin het monument is gelegen. Er is overleg opgestart met de gemeente en de projectontwikkelaar waarbij wordt bezien hoe het landartmonument daarin een plaats kan krijgen.

De rol van cultuur: Het bestaande landartmonument is Tilburgs cultureel erfgoed.
De vormgeving van de upgrade zou met de hulp van een of meer beeldende kunstenaars (monumentaal/landschap) een succes kunnen worden.

Wat is het resultaat dat je wilt bereiken: Een duidelijk zichtbaar monument, waarin de bestaande elementen centraal staan, en waarmee naar drie elementen wordt verwezen:
1. De historie van het landartproject van vijftig jaar geleden.
2. De historie van het - deels verdwenen - Lijnsheike, een eeuwenoude weg van Tilburg richting Loon op Zand, en zijn bewoners.

3. De vooraanstaande rol die beeldend kunstenaar Jan Spit heeft gespeeld in het denken over en de omgang met de ruimtelijke ontwikkeling in Tilburg.

Welke hulp heb je daarbij nodig: De upgrade moet deskundig en uitnodigend vormgegeven worden.
Wij denken aan de inschakeling van beeldende kunstenaars, bij voorkeur thuis in monumentale kunst en/of landschapsarchitectuur. Specifieke kunstenaars hebben wij nog niet aangezocht.


Alle projecten uit de categorie "voorgesteld"