Wat - mensen, middelen, oproepen, media

< Terug naar homepage


Wat doet CuPuDo met middelen van de gemeente en met de mensen in haar organisatie? 

CuPuDo helpt ideeën van Tilburgers tot leven brengen; ideeën voor openbare plekken. Dat kunnen ideeën zijn voor kunstprojecten die betrokkenheid en leefbaarheid in de wijk vergroten, maar ook grootschalige, spraakmakende kunstprojecten die Tilburg (inter)nationaal profileren. Cultuur in het Publieke Domein laat Tilburgers trots zijn op hun stad.

mensen

1) procesbegeleiding

Processen in het publieke domein zijn vaak complex. Er zijn altijd meerdere partijen mee gemoeid, ieder met eigen belangen en doelen. Het vereist ervaring en de nodige afstemming van processen om dit goed te laten verlopen. Voor kansrijke projecten steekt CuPuDo graag de nek uit en helpt zij initiatiefnemers bij het verder brengen van hun project.


2) verkenningen

Elke Tilburger gebruikt de ruimte in de stad. Bijna alle Tilburgers vinden de kwaliteit van die ruimte belangrijk en hebben daar ideeën over.

Toch weten we van elkaar vaak niet hoe we erover denken. CuPuDo brengt mensen en ideeën samen, voert het gesprek met bewoners, ondernemers, cultuurmakers en beleidsmakers. Met hun suggesties wordt richting gekozen en komen de belangen van verschillende gebruikersgroepen in beeld. Om het gesprek meer diepgang te geven wordt gekeken naar voorbeelden uit andere steden en geluisterd naar inzichten van experts.

Door samen te werken maken we Tilburg mooier, van elkaar kunnen we leren: CuPuDoNext.

middelen

Cupudo heeft geen autonoom productiebudget, maar aanjaaggeld en budget voor co-financiering. Geld wordt ingezet om een goed idee naar haalbaar voorstel te brengen. Sluitende financiering voor de uiteindelijke realisatie van een kansrijk voorstel wordt gezamenlijk gezocht.

1) aanjaaggeld

Een klein bedrag waarmee een voorstel wordt versterkt of uitgewerkt tot een haalbaar projectniveau. Het maximale bedrag is € 2.500,= per project. Met dit aanjaag-geld vergroten we tevens de kans op aansluiting bij subsidieprogramma’s van derden.

2) projectondersteuning & co-financiering

Kunstprojecten in het publieke domein kosten veel geld. Vaak zijn meerdere investeerders nodig om een project te realiseren. Cupudo helpt kansrijke projecten met het vinden van budget.

Om de kansen op cofinanciering en matching te vergroten kan Cupudo co-financieren tot een bedrag van maximaal €30.000. Daarnaast is er een bedrag voor het schets- en definitieve ontwerp beschikbaar.

oproepen

Via oproepen of 'open calls' kunnen ontwerpers meedingen naar cultuuropdrachten in het publieke domein.

Praotplek

190323_Oproep_Praotplek_verlengd.pdf
190323_Oproep_Praotplek eng.pdf
afgerond

Uitzichttoren

170426_Oproep_Uitzichttoren.pdf
afgerond

Stadsentree

161112_Oproep_Stadsentree.pdf
afgerond

media

1) nieuwsbrief

24 april 2019
190424_nieuwsbrief
30 september 2019 190930_nieuwsbrief2) reviews

Beschouwingen over CuPuDo en cultuur in het publieke domein:

Anke Coumans, lector Image in Context (Kenniscentrum Kunst & Samenleving Hanzehogeschool Groningen). Coumans schreef een reflectie op Cupudo en het proces rond het kunstwerk bij het Wilhelminakanaal in De Reeshof.
170701_Wanneer kunst gebeuren kan-Anke_Coumans.pdf
Bas Veldhuizen is adviseur bij Kunstloc Brabant (voorheen BKKC). Hij houdt zich bezig met de uitvoering van het impulsgeldenprogramma en nieuwe ontwikkelingen binnen het opdrachtgeverschap. In dat kader hebben de stadslabs zijn bijzondere aandacht.
180511_Meespraak_in_het_publieke_domein-Bas_Veldhuizen.pdf


3) video's

180905 CuPuDoNext Park


180118 CuPuDoNext Bouwplaats '84


171227 Maak met ons Kunst - Onias Landveld


171016 Workshop tijdens Dear Future
150911 Hoe het begon